!

PVC LIJMRING DRUK

red_ring

25X20 MM
32X25 MM
40X32 MM
50X40 MM
63X50 MM
75X63 MM
90X63 MM
110X90 MM

PVC BOCHT 90ø DIKWANDIG DRUK

20 MM
25 MM
32 MM
40 MM
50 MM
63 MM
75 MM
110 MM

 

DOORKIJKGLAS PVC

Astral
kijkbuis
50 mm
110 mm

PVC KRUIS 50 MM PVC DIKWANDIG

PVC BOCHT LANG 90ø 16 BAR

Effast
50 MM
63 MM

PVC T-STUK 16 BAR

20 MM
32 MM
40 MM
50 MM
63 MM
75 MM
90 MM
110 MM

 

PVC SLANGPILAAR LIJM 16BAR

16 MM 
20 MM 
25 MM 
32 MM 
40 MM 
50 MM

PVC SLANGPILAAR DRAAD (F) 3 DELIG

1 1/4" (F)- 40 MM
1 1/2 (F) - 32 MM
2''1/4 (F) - 50 MM

SLANGPILAAR DRAAD MANNELIJK

SLANGPILAAR 1 1/4'' (M)  X 25 MM
SLANGPILAAR 1''(M) X 32 MM
SLANGPILAAR 1 1/4'' (M) X 40 MM
SLANGPILAAR 1 1/2'' (M) X 50 MM

PVC TERUGSLAGKLEP